Organisatie Ontwikkeling

Mensen hebben zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van productiemiddelen tot eigenaren van de productiemiddelen. Zij hebben het vermogen om expertise en relaties te ontwikkelen. Dit vraagt om een geheel nieuwe kijk op de structuur en cultuur van een organisatie. De mens staat centraal hierin.

Bij het veranderen de structuur en cultuur is het van essentieel belang dat het managementteam het initiatief neemt en het goede voorbeeld geeft. MOResult helpt bij het vaststellen of het team ook sterk genoeg is en maakt bij de implementatie van de gewenste veranderingen optimaal gebruik van aanwezige kwaliteiten.

Verreweg de meeste managementteams zijn ontstaan door het bijeenbrengen van verschillende bedrijfskundige disciplines binnen de organisatie. We zien dat de samenwerking tussen de mensen in een managementteam niet optimaal is omdat onderlinge verschillen in gedrag groeien tot allergische reacties naar elkaar. Dergelijke verschillen worden te weinig als kwaliteiten gezien die juist van pas komen bij het bereiken van doelstellingen.

MOResult adviseert zowel bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsprocessen als bij de teamvorming.

Beschikt uw organisatie over de juiste mensen om ook in de toekomst succesvol te zijn?