MOResult maakt werk van groei

MOResult werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat u nu en in de toekomst over de juiste mensen binnen uw organisatie beschikt om de gewenste groei te realiseren. MOResult adviseert bij de werving, selectie en ontwikkeling van mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie. We zorgen dat u met de juiste kandidaten in contact komt, ook in een zeer krappe arbeidsmarkt!
Onze kennis van business en onze expertise in het beoordelen van mensen brengen we dagelijks in de praktijk bij grotere en kleinere organisaties. De aanpak van MOResult is pragmatisch en resultaatgericht. We durven de waarde van onze adviezen te verbinden aan het resultaat dat u hiermee behaalt. Concreet adviseren we onze klanten bij management coaching, organisatie ontwikkeling en recruitment.

Beschikt uw organisatie over de juiste mensen om ook in de toekomst succesvol te zijn?


De visie van MOResult op recruitment

Iedere vacature is een kans om een organisatie te versterken. Vanuit de ontwikkelingen in de markt leiden we af welke taken in de vacante functie moeten worden uitgevoerd om nog beter invulling te geven aan de verwachtingen van klanten. Vervolgens stellen we vast welk gedrag nodig is om deze taken goed uit te voeren. Hierbij betrekken we natuurlijk ook de cultuur binnen de organisatie en de onderlinge samenwerking en communicatie. Ook maken we een inschatting van de aantrekkelijkheid van de vacante functie vanuit het perspectief van kandidaten. Kandidaten kiezen voor organisaties en functies die … lees verder