Tips voor het kiezen voor een werving en selectiebureau

Datum: 28-04-2016, door Willem Olthof

Door samen te werken met een werving en selectiebureau kunnen lastige vacatures worden ingevuld of kostbare selectiefouten worden voorkomen. Het samenwerken met een werving en selectiebureau is echter geen garantie op succes. Hieronder geef ik een aantal belangrijke overwegingen waar u zich, bij het maken van een keuze voor het juiste bureau, bewust van moet zijn.

Bedrijven verwachten met het invullen van een vacature een beter resultaat te kunnen behalen in de nabije toekomst. Een werving en selectieproject is pas succesvol wanneer de nieuwe medewerker deze verwachtingen ook invult. Voor de meeste werving en selectiebureaus ligt de focus echter op het invullen van de functie. De (laatste) factuur wordt verstuurd wanneer een bedrijf de kandidaat heeft gecontracteerd.

Of er daadwerkelijk resultaat behaald wordt in de functie blijkt pas veel later. Soms geldt er nog wel een soort garantieclausule: indien er binnen een aantal maanden afscheid van de nieuwe medewerker wordt genomen, wordt de procedure tegen een gereduceerd tarief opnieuw uitgevoerd. De factuur is en blijft echter wel betaald!

Bij het kiezen van het bureau adviseer ik om zorgvuldig de juiste consultant te kiezen die het project gaan uitvoeren. Dat moet beslist iemand zijn die het vak beheerst en waar u vertrouwen in heeft.

Er is een groot aantal werving en selectiebureaus en de werkwijze verschilt sterk per bureau. Grofweg kan een tweedeling worden gemaakt in bureaus die werken op basis van No cure no pay en zogenaamde recruitment consultancy bureaus.

Werving en selectie op basis van No cure no pay

No cure no pay houdt in dat er pas betaald wordt zodra een kandidaat een contract heeft getekend. Bureaus die op basis van No cure no pay werken hebben veelal de volgende kenmerken:

 • Het snel vinden van een kandidaat staat centraal;
 • Weinig diepgang in de analyse van de functie;
 • Werving vanuit een bestaand netwerk van kandidaten;
 • Weinig aandacht in de selectie voor gedrag en motivatie van kandidaten;
 • Focus ligt op plaatsing kandidaat en niet op resultaat in functie.

In de praktijk valt op dat er voor één functie vaak wordt samengewerkt met meerdere bureaus die werken op basis van No cure no pay. Het eerste bureau dat een kandidaat aanbiedt die ook geschikt wordt bevonden, mag een factuur sturen.

De samenwerking op basis van No cure no pay is te overwegen wanneer:

 • Het lastig is om in contact te komen met kandidaten die over de juiste kennis en ervaring beschikken;
 • Een goede selectie niet belangrijk is:
 • Alleen de werving wordt uitbesteed en de selectie zelf wordt georganiseerd.

De werkwijze op basis van No dure no pay past doorgaans goed bij bedrijven met een professionele HR afdeling hebben die in staat is om goede functieprofielen op te stellen en een zorgvuldige selectie van kandidaten te organiseren. Ook in situaties waar capaciteit belangrijker is dan kwaliteit wordt meestal gekozen voor No cure no pay.

Werving en selectie op basis van recruitment consultancy

Wanneer een organisatie meer advies en betrokkenheid wenst van een bureau, kan er beter gekozen worden voor een zogenaamde recruitment consultancy. Deze bureaus bieden doorgaans ondersteuning in alle stappen van het werving- en selectieproces:

 • Analyse van de inhoud van de organisatie en de functie;
 • Opstellen resultaatverwachtingen en vertaling hiervan naar kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijkheid;
 • Opstellen wervingsuitingen;
 • Oriënterende gesprekken voeren;
 • Assessment uitvoeren;
 • Adviseren bij het contracteren en inwerken.

In tegenstelling tot de No-cure-no-pay aanpak is het gebruikelijk dat de afgesproken vergoeding gefaseerd in rekening wordt gebracht gedurende het proces. Het laatste deel van de vergoeding wordt gefactureerd zodra een nieuwe medewerker gecontracteerd is. De geboden dienstverlening is uitgebreider en kent meer diepgang dan de No-cure-no-pay aanpak. Vandaar ook dat er altijd een vergoeding in rekening wordt gebracht.

Het is dus mogelijk dat een deel betaald wordt zonder dat er iemand wordt gecontracteerd. Ook hier geldt dat de gehele projectsom betaald is ver voordat de nieuwe medewerker succesvol is in de functie.

Recruitment consultancy bureaus hebben veelal de volgende kenmerken:

 • Uitgebreide analyse van functie, organisatie( en markt);
 • Maatwerk in de werving;
 • Werving via media en netwerk;
 • In de selectie wordt aandacht besteed aan kennis, ervaring en persoonlijkheid;
 • Focus ligt hoofdzakelijk op plaatsing kandidaat.

Recruitment consultancy bureaus worden vaak ingehuurd wanneer:

 • De vacante positie een sleutelpositie is binnen de organisatie;
 • Persoonlijkheid van de nieuwe medewerker bepalend is voor het resultaat in de functie;
 • De organisatie weinig ervaring heeft met werving & selectie;
 • Creativiteit gewenst is in de werving;
 • No cure no pay niet blijkt te werken.

Werkwijze van MOResult

De werkwijze van MOResult is vergelijkbaar met die van een recruitment consultancy bureau. De persoonlijkheid van iemand is bepalend voor het resultaat in een functie. Een zorgvuldige analyse van organisatie, functie en kandidaat is daarom een must.

Gedurende het proces wordt echter slechts 1/3 deel van de totale fee in rekening gebracht. Het resterende 2/3de deel wordt pas gefactureerd op het moment dat het contract met de nieuwe medewerker is verlengd. Dit gebeurt wanneer deze medewerker ca. 9 maanden in dienst is en de overtuiging bestaat dat de samenwerking succesvol is. Hierdoor liggen de belangen van de organisatie, de nieuwe medewerker en MOResult volledig in elkaars verlengde. Deze aanpak werkt zeer goed in de praktijk en wordt door de klanten van MOResult als fair en resultaatgericht ervaren.

Kiezen voor een werving en selectiebureau – Moresult

Kiezen voor een werving en selectiebureau op basis van no cure no pay of juist voor een recruitment consultancy? Lees over de verschillen!

 

Beschikt uw organisatie over de juiste mensen om ook in de toekomst succesvol te zijn?