Management Coaching

MOResult wil samen met u een ambitieus maar ook een haalbaar coachingstraject starten. Een manager bereikt resultaat door mensen en activiteiten effectief aan te sturen. Niet iedere manager kan zich dit eigen maken. De haalbaarheid is al voorafgaand aan de start van een ontwikkeltraject vast te stellen met behulp van een goed assessment en een goede analyse van de business.
De uitkomst van deze analyse wordt met de deelnemende manager en de opdrachtgever besproken. Op dat moment wordt besloten om de coaching wel/niet te starten.  Zo ontstaat een concrete en haalbare doelstelling voor een individueel ontwikkeltraject.
In hierop volgende coachingsgesprekken ontstaat inzicht en wordt daadkracht ontwikkeld. Want uiteindelijk gaat het erom dat verkregen inzichten ook worden toegepast in de dagelijkse managementpraktijk. De bereikte resultaten in de managementpraktijk van de deelnemende manager worden regelmatig geëvalueerd met deze manager en de opdrachtgever.

Beschikt uw organisatie over de juiste mensen om ook in de toekomst succesvol te zijn?