Selectiefout calculator

De praktijk leert dat een groot aantal organisaties nog altijd weinig aandacht schenkt aan het selecteren van een nieuwe commerciële medewerker. De kosten die het gevolg zijn van een selectiefout kunnen fors oplopen. Met behulp van een goed assessment, uitgevoerd door een consultant die zich goed kan verplaatsen in mensen, markten en organisaties, kunnen dergelijke selectiefouten worden voorkomen.

Kosten werving & selectie:
Media kosten
Fee W&S bureau
Loonkosten medewerkers betrokken bij selectie
Kosten inwerken medewerker:
Opleiding/training
Loonkosten interne begeleiding (inwerken, management)
Kosten medewerker
Bruto loonkosten medewerker
Vakantiegeld
Werkgeversdeel
Overige kosten (werkplek, leaseauto, telefoon, laptop etc.)
Margeverlies
Niet behaalde marge als gevolg van disfunctioneren
Geschatte toekomstige margederving als gevolg van disfunctioneren
Kosten ontslagprocedure
Afkoopregeling
Kosten derden (juridische bijstand)
Totale kosten

Geschrokken van de totale kosten? Neem vrijblijvend
contact met ons op en voorkom deze onnodige kosten in de toekomst.

contact

Beschikt uw organisatie over de juiste mensen om ook in de toekomst succesvol te zijn?