we zoeken naar een

Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

De bibliotheekbranche is volop in beweging. De Vereniging van Openbare Bibliotheken is een ondernemende branchevereniging die alle bibliotheken in Nederland  ondersteunt. In alles wat we doen is communicatie belangrijk. We zijn actief in netwerken op regionaal en landelijk niveau en gevestigd in het centrum van Utrecht. Vervul jij een initiërende en creatieve rol bij het ontwikkelen van onze communicatie in al onze dagelijkse werkzaamheden?

Openbare bibliotheken zijn een essentiële voorziening in onze samenleving; ze verlenen hun diensten aan ruim 6 miljoen gebruikers. 7500 mensen werken bij de openbare bibliotheken. De branche is volop in ontwikkeling. Bibliotheken transformeren van uitleenbibliotheken naar maatschappelijk-educatieve bibliotheken. Zo vervullen bibliotheken een belangrijke rol in het digitaal vaardig maken van Nederland.  

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de werkgevers- en brancheorganisatie voor alle organisaties die tezamen de branche van het openbaar bibliotheekwerk vormen: bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en landelijke organisaties die bibliotheekorganisaties ondersteunen of een aanvullend dienstenpakket bieden.

Het stimuleren van actieve betrokkenheid van de leden, belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap en het organiseren van kennisuitwisseling zijn speerpunten van de vereniging. De VOB werkt hierbij nauw samen met landelijke en provinciale netwerkpartners.

Het verenigingsbureau, waar een tiental professionals werkzaam zijn, vervult een  coördinerende, dienstverlenende en voortrekkersrol bij het realiseren van deze speerpunten. We helpen bibliotheken, groot en klein, om hun maatschappelijke uitdagingen zo goed mogelijk in te kunnen vullen. In ons compacte team zijn verschillende disciplines aanwezig. Een goede en verbindende communicatie, zowel intern als richting leden, (netwerk)partners, politiek en overheid is essentieel om als branchevereniging goed te kunnen functioneren. We zoeken daarom een professional die ons hierin kan adviseren en ondersteunen. Graag komen we in contact met gemotiveerde kandidaten voor de functie van communicatieadviseur (M/V/X).

Jouw functie

Dit is geen functie met een strak omlijnd takenpakket. Jij borgt goede communicatie vanaf de start in ieder project en proces, met gevraagd en ongevraagd advies. Je bent een sparringpartner van collega’s om te zorgen dat het delen van informatie leidt tot activering van, en verbinding met, de leden. Daarnaast heb je oog voor de interne communicatie.  Met het secretariaat en de adviseur verenigingszaken zorg je voor de nieuwsbrief, ledenbijeenkomsten en de website en ontwikkel je deze en andere middelen.

Tot slot zorg jij voor het versterken van de samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke communicatie in netwerkverband en richt je samen met de communicatieadviseur van de Koninklijke Bibliotheek de communicatie van onze netwerksamenwerking in. Dit is een boeiend maar ook een complex proces waar jij een belangrijke rol in vervult.

In de bibliotheekbranche zijn vele organisaties en stakeholders met elkaar verbonden. De VOB is primair een dienstverlenende organisatie voor de leden. De eerste periode gebruik je ook om onze branche en ons werkveld goed te leren kennen. Deze vacature is bij uitstek interessant voor de communicatie professional die graag werkt in een maatschappelijk relevante werkomgeving en in complexe samenwerkingsverbanden

De VOB vraagt

 • Je hebt een bachelor of master afgerond, bijvoorbeeld in communicatie of journalistiek.
 • Je bent zeer vaardig in het Nederlands en hebt actuele kennis van en ervaring met diverse communicatiemiddelen.
 • Je hebt affiniteit met corporate communicatie
 • Je staat voor een tweede of volgende stap in jouw loopbaan.
 • Strategisch, tactisch en operationeel ben je sterk.
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen binnen en buiten de sector;
 • Gevraagd en ongevraagd lever je een vakinhoudelijke bijdrage;
 • Je bent contactueel vaardig en gericht op samenwerking.
 • Je bent maatschappelijk betrokken.
 • Ervaring in een politiek-bestuurlijke werkomgeving is een pré.

Waarom werken bij de VOB?

 • De VOB is een compacte branchevereniging. De functie is breed. Zowel strategisch, tactisch als operationeel vervul je een voortrekkersrol.
 • Je bent een belangrijke schakel in onze ambitie om uit te blinken in dienstverlening aan onze leden, onder andere door communicatiebewustzijn in de organisatie en binnen de branche te vergroten.
 • Openbare bibliotheken zijn volop in ontwikkeling en leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving.
 • We zijn een enthousiast, multidisciplinair en professioneel team en werken vanuit een prachtige locatie in hartje centrum Utrecht.
 • De functie kan in 4 of 5 dagen worden ingevuld.
 • We bieden vanzelfsprekend een compleet en goed pakket arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Solliciteer direct via onderstaande button! Heb je nog vragen? Willem Olthof van MOResult begeleidt de Vereniging van Openbare Bibliotheken exclusief bij de invulling van deze vacature. Hij is bereikbaar via 06 11 536 546 of w.olthof@moresult.nl